شیر و شکر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نسخه به خط نسخ و نستعلیق سده سیزدهم با تاریخ ۱۲۲۷ ق دارای ۷۰۷ برگ کاغذ گوناگون جلد تیماج مشکی از شیخ بهائی در یک دیباچه نثری با شش عنوان
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۶۰/۰۰۶
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهایی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی/ داستانهای اخلاقی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : گوناگون، چرم تیماج و کاغذ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان