ارشاد فی احوال الصاحب الکافی اسماعیل بن عباد قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخه نسخ ۱۳۱۲ق عنوان و نشان شنگرف دارای ۵۶ برگ ۱۶سطری کاغذ فرنگی آبی جلد رویه مخمل سرخ مغزی تیماج سیاه کاتب تالیف سید ابوالقام احمد بن محمد حسنی حسینی اصفهانی کوهپائی در چهارده باب در آغاز بهار ۱۲۵۹ ساخته است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۸۸/۰۰۰
پدید آورندگان : احمد بن محمد حسنی حسینی اصفهانی کوهپائی (مؤلف)
موضوع اثر : صاحب بن عباد،/ سرگذشتنامه
تاریخ خلق : ۱۳۱۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : آبی
جنس : کاغذ فرنگی آبی، چرم تیماج، مخمل سرخ،
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی، دست ساز، مغزی دار،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان