اعمال روزها و ماهها قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخ و نستعلیق خط نستعلیق از محمد تقی بن حاجی محمد حسین نیشابوریدر جمادی الاول ۱۲۸۳ دارای ۱۸۹ برگ با سطر گوناگون کاغذ فرنگی قطع بیاضی جلد تیماج قهوه ای یک لائی دعاها درباره اعمال روزها و ماهها
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۴۱/۰۰۴
پدید آورندگان : محمد تقی بن حاجی محمد حسین نیشابوری (کاتب)
موضوع اثر : اعمال‌السنة
تاریخ خلق : جمادی‌الاول ۱۲۸۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی ماشینی، چرم تیماج قهوه ای لایی،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان