اسکندریه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق محمد جواد بن محمد حسین طهرانی متطبب دارای ۸ برگ کاغذ فرنگی جلد مقوائی رویه ابری درباره آفرینش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۰۳/۰۰۱
پدید آورندگان : علی بن محمد جرجانی (مؤلف) محمدجواد بن محمدحسین طهرانی مطبب (کاتب)
موضوع اثر : آفرینش (اسلام)
تاریخ خلق : ۱۴ ربیع‌الاول ۱۳۱۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم تیماج، مقوا رویه ابری فرنگی،
تکنیک : دست نویس، ابری سازی، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان