نسخه معجون‌های طبی بفارسی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق و نسخ دارای ۱۷۹ برگ با سطر مختلف کاغذ آهار مهره جلد تیماج مشکی ضربی زرکوبی مقوایی رساله درباره پزشکی سنتی است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۱۲/۰۱۰
موضوع اثر : پزشکی سنتی
تاریخ خلق : ۱۲۷۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره، ضربی ساده زرکوب،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان