تصوف و عرفان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق چهارشنبه شوال ۱۲۹۰ دارای ۴۸ برگ ۸ سطری کاغذ فرنگی جلد مقوائی رویه کاغذ درای اشعار و حکایات به فارسی با موضوع عرفان و تصوف
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۱۷/۰۰۰
موضوع اثر : تصوف- عرفان
تاریخ خلق : شوال ۱۲۹۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، پارچه، مقوا رویه کاغذی،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان