اشعار از رفیقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخه شکسته نستعلیق قطع نسخه بیاضی دارای ۷۵ برگ با سطر های گوناگون کاغذ فستقی جلد تیماج قهوه ای لائی اشعاری از رفیقی هروی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۱۹/۰۰۱
پدید آورندگان : مجنون رفیقی هروی (مولانا مجنون) (شاعر و خوشنویس)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی )
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : کاغذ فرنکی ماشینی، چرم تیماج لایی،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، ضربی، مجدول،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان