داستان قمرالزمان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق و شکسته نستعلیق سده ۱۴ق دارای ۴۱۸ برگ ۱۸ سطری کاغذ فرنگی جلد تیماج قهوه ای ضربی زرکوب مقوائی داستان قمر الزمان : (ف) داستان و افسانه پسر پادشاهی است سالخورده به نام ملک شهرمان که فرزندی نداشت تا خداوند قمر الزمان را از او بدنیا آورد، گویا از داستانهای هزار و یکشب باشد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۲۱/۰۰۲
موضوع اثر : داستان‌های عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم تیماج ضربی زرکوب،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، ضربی، زرکوب،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان