خواص حروف ‎۲۸ گانه ابجدی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخ و نستعلیق دارای ۱۳۲ برگ کاغذ آهار مهره فرنگی جلد تیماج قهوه ای ضربی خواص حروف ۲۸گانه ابجدی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۲۲/۰۰۶
موضوع اثر : حروف تهجی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره فرنگی، چرم میشن قهوه ای،
تکنیک : دست نویس، ضربی، آهارمهره، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان