اشعار فارسی از هلالی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق دارای ۱۹۳برگ با سطرهای مختلف کاغذ فرنگی الوان جلد تیماج لائی قهوه ای اشعاری از هلالی جغتائی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۲۸/۰۱۱
پدید آورندگان : هلالی استرآبادی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۹۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : رنگارنگ
جنس : کاغذ فرنگی الوان، گالینگور جدید، تیماج سرخ،
تکنیک : دست نویس، ماشینی رنگارنگ،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان