اشعار فارسی از حافظ شیرازی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق دارای ۱۹۳برگ با سطرهای مختلف کاغذ فرنگی الوان جلد تیماج لائی قهوه ای اشعاری از حافظ شیرازی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۲۸/۰۱۴
پدید آورندگان : خواجه شمس الدین محمد بن بهاءالدین حافظ شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات (شعر فارسی)
تاریخ خلق : ۱۲۹۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : رنگارنگ
جنس : کاغذ فرنگی الوان، گالینگور جدید، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی رنگارنگ،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان