اشعار فارسی از قدسی مشهدی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق دارای ۱۹۳برگ با سطرهای مختلف کاغذ فرنگی الوان جلد تیماج لائی قهوه ای اشعار از قدسی مشهدسی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۲۸/۰۱۶
پدید آورندگان : قدسی مشهدی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات (شعر فارسی)
تاریخ خلق : ۱۲۹۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : رنگارنگ
جنس : کاغذ فرنگی الوان، چرم تیماج سرخ، گالینگور جدید،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان