اشعار فارسی از حیرت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق دارای ۱۹۳برگ با سطرهای مختلف کاغذ فرنگی الوان جلد تیماج لائی قهوه ای اشعار فارسی از حیرت
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۲۸/۰۱۷
پدید آورندگان : حیرتی کاشانی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات (شعر فارسی)
تاریخ خلق : ۱۲۹۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی الوان، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی رنگارنگ،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان