اشعار فارسی از نجات قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق دارای ۱۹۳برگ با سطرهای مختلف کاغذ فرنگی الوان جلد تیماج لائی قهوه ای اشعار فارسی نجاتی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۲۸/۰۱۸
پدید آورندگان : میر عبدالعال بن میر محمد مومن حسینی متخلص به نجات (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی )
تاریخ خلق : ۱۲۹۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی الوان، چرم تیماج، گالینگور جدید،
تکنیک : دست نویس، ماشینی الوان،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان