نامه بملا عبدالله مدرس از جانب شاه، قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق دارای ۱۹۳برگ با سطرهای مختلف کاغذ فرنگی الوان جلد تیماج لائی قهوه ای نامه های فارسی /ملا عبدالله مدرس
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۲۸/۰۳۴
موضوع اثر : نامه‌های سیاسی- ایران
تاریخ خلق : ۱۲۹۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی رنگارنگ، چرم تیماج سرخ، گالینگور جدید،
تکنیک : دست نویس، فرنگی رنگارنگ،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان