اشعار دیگر از مثنوی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق با تاریخ و مهر ابوالقاسم ۱۲۸۴ دارای ۱۵۵ برگ ۱۵ سطری کاغذ فرنگی سفید و آبی جلد کاغذ سبز ضربی مقوائی اشعاری از مثنوی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۳۰/۰۰۳
پدید آورندگان : جلال‌الدین محمدبن محمد مولوی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۸۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : سفید و آبی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، ضربی ساده، ضربی ساده،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان