فراق نامه انوری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق محمد ابراهیم گوهری و دیگران در روز جمعه ۱۸ جمادی الاول ۱۲۸۹ دارای ۱۱۸ برگ با سطرهای گوناگون کاغذ فرنگی جلد میشن قرمز لائی اشعار از انوری ابیودی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۴۳/۰۳۱
پدید آورندگان : انوری ابیوردی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی )
تاریخ خلق : ۱۸ جمادی‌الاول ۱۲۸۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان