طغیان‌البکاء قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق چلیپای خود سراینده دارای ۴۳۳برگ مختلف السطور کاغذ فرنگی جلد رویه کاغذ سبز ضربی مقوائی دفتر نخستین در مراثی است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۵۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدابراهیم گوهری (مولف و کاتب)
موضوع اثر : چهارده معصوم- مراثی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی جلد رویه سبز ضربی مقوایی، چرم میشن ضربی،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، ضربی منقش،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان