ده دفتر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق چند نویسنده و محمدابراهیم گوهری و محمد علی بن محمد حسین مشهدی دارای ۲۴۸ برگ ۱۲ سطری کاغذ نوعی ترمه جلد میشن قرمز دارای فهرست رسالات جنگ و جدول لاجورد و شنگرف ده دفتر منظوم از میرزا نقیب شیرزای
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۵۷/۰۹۱
پدید آورندگان : احمد نقیب شیرازی (شاعر) محمدابراهیم گوهری (کاتب و گردآورنده)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی )
تاریخ خلق : ۱۶ جمادی‌الثانی ۱۳۱۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، جدول و کمند، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان