حاشیة کتاب فی الفقه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکست نستعلیق قرن۱۳ و ۱۴ق کاغذ فرنگی نخودی جلد مقوائی با روکش تیماج و زمینه کاغذی قسمتی از کتاب بیع از الدروس الشرعیه شهید اول است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۲/۰۰۵
پدید آورندگان : محمدبن مکی شهید اول (مولف)
موضوع اثر : فقه جعفری -اصول فقه شیعه
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۳) تا قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذفرنگی نخودی، مقوائی با روکش چرم،
تکنیک : دست نویس، فرنگی نخودی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان