خطوط [مرقع]: قطعه نستعلیق عالی به صورت سطر و چلیپا فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

قطعه نستعلیق عالی به صورت چلیپا زمینه طلا اندازی شده با جدول کشی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۹۲/۰۰۳
موضوع اثر : مرقعات- خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : مقوائی، مقوائی با روکش چرم و مخمل،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق