فرامین قاجار [مرقع]: قطعه فرمان پهلوی

نظر شما:

قطعه فرمان به خط شکسته نستعلیق در یازده سطر میان سطور طلا اندازی شده حاشیه تذهیب مرصع مورخ ۱۳۵۵
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۹۵/۰۰۱
موضوع اثر : فرمان‌ها و احکام
تاریخ خلق : ۱۳۵۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ مقوایی، مقوایی با روکش مخمل،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط شکسته نستعلیق
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان