خواص اسم اعظم فترت زندیه تا قاجاریه

نظر شما:

رساله ای درباره دعوت اسم اعظم که با حروف اعظم و علوم غریبه در ارتباط است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۰۱/۰۰۵
پدید آورندگان : مهدی‌بن محمدرضا هندی (کاتب)
موضوع اثر : خدای نامها- علوم غریبه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، گالینگور نو،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق