بیاض قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

بیاض شعری که در موضوعات گوناگون است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۰۲/۰۰۰
موضوع اثر : مدیحه و مدیحه‌سرایی- چهارده‌معصوم - شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : الوان
جنس : کاغذ آهارمهره فرنگی الوان، گالینگور،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان