تاریخ ناپلئون (سرگذشت ناپلئون) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق کاغذ فرنگی نخودی آهارمهره جلد میشن سوخت دارای ترنج و سرترنج و لچکی این اثر، تاریخ ناپلئون است که محمد رضا بن مهدی قلی سرابی تبریزی آن در قرن ۱۲۷۰ق تالیف کرده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۵۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدرضابن مهدی‌قلی سرابی‌تبریزی (مؤلف) ابوالقاسم‌بن محمدمیرزا شیرازی (کاتب)
موضوع اثر : ناپلئون، اول، امپراطور فرانسه، ۱۷۶۹- ‎۱۸۲۱م. -- سرگذشتنامه
تاریخ خلق : ۱۲۷۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره نازک، میشن سرخ ضربی،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی آهارمهره، ترنج و سرترنج و لچکی ضربی،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان