معالم‌الاصول قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخ کاغذ فرنگی نخودی و حنایی و شکری آهارمهره جلد تیماج قهوه ای ضربی، دارای ترنج و سرترنج این نسخه، رساله ای دراصول فقه که حسن بن زین الدین عاملی آن را تالیف کرده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۷۶/۰۰۰
پدید آورندگان : حسن‌بن زین‌الدین ابن‌شهید ثانی (مؤلف) محمدطاهربن کربلایی اسماعیل (کاتب)
موضوع اثر : اصول فقه شیعه -- قرن ‎۱۱ ق
تاریخ خلق : ۱۳ رجب ۱۲۴۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی، شکری و حنایی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره، تیماج قهوه ای ،
تکنیک : دست نویس، فرنگی آهارمهره، ترنج و سرترنج ضربی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان