الکواکب الدریة فی الاصول الجفریة پهلوی

نظر شما:

خط نستعلیق سده ۱۴ق کاغذ صنعتی خط دار جلد گالینگور آبی عطف چرم سبز نسخه حاضر، اثری در علوم غریبه از سلیم حنفی موصلی(۱۲ق) مشتمل بر یک مقدمه و مطلب و خاتمه. این اثر در ایضاح المکنونبه افراد دیگری هم نسبت داده شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۸۴/۰۰۰
پدید آورندگان : سلیم حنفی واعظ موصلی (مولف)
موضوع اثر : علوم غریبه- جفر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ صنعتی و خطدار، گالینگور آبی، چرم سبز،
تکنیک : دست نویس، فرنگی خط دار،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان