قصیده قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق سده ۱۳ق کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره جلد میشن قهوه ای ضربی با ترنج و سرترنج
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۹۴/۰۰۲
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره ته‌نقش‌دار روسی، میشن قهوه ای،
تکنیک : دست نویس، ترنج و سرترنج و جدول ضربی، ماشینی فرنگی آهارمهره،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان