یادداشتهایی در جفر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق سده ۱۴ق کاغذ فرنگی آهارمهره جلد میشن قهوه ای ترنج و سرترنج دار اثر حاضر، چند یادداشت کوتاه در جفر
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۹۴/۰۰۵
موضوع اثر : جفر- علوم غریبه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره ته‌نقش‌دار روسی، میشن قهوه ای،
تکنیک : دست نویس، فرنگی نخودی آهارمهره، ترنج و سرترنج ضربی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان