الزایرجة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق قرن۱۳ق کاغذ فرنگی نخودی آهارمهره جلد میشن قهوه ای
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۹۴/۰۰۸
موضوع اثر : زایچه- جفر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره ته‌نقش‌دار روسی، میشن قهوه ای ضربی،
تکنیک : دست نویس، فرنگی آهارمهره، ترنج و سرترنج ضربی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان