جوامع الفوائد فی حصول المقاصد پهلوی

نظر شما:

خط نسخ کاغذ فرنگی خط دار صنعتی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۶۰۲/۰۰۲
پدید آورندگان : محمود دهدار (مولف)
موضوع اثر : علوم غریبه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ دفتری خطدار جدید، مقوایی ، عطف پارچه قهوه ای،
تکنیک : دست نویس، طرح ابر و باد، فرنگی خط دار،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان