رقعه که میرزا طاهر به میرزا رضی دانش نوشته

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۶۷۹/۰۷۵
موضوع اثر : نثر فارسی - نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
برچسب‌ها :