قرآن مجید

نظر شما:

نسخه خطی قرآن مجید، دارای جلد روغنی زمینه مرغش با نقش ترنج و سرترنج منقش به نقوش گل و بوته و حاشیه مجدول منقوش.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۷۳۰/۰۰۰
رنگ : نخودی
جنس : لاک الکل (روغن کمان)،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
برچسب‌ها :