قلمدان بزمی زندیه

نظر شما:

قلمدان کشویی کله مدوری دارای رقم ( صادق الوعد)و تاریخ (۱۱۹۰) فاقد مهر مقواکار. تزیینات به صورت افقی بر روی آن.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۵۹
پدید آورندگان : آقا صادق (نگارگر)
موضوع اثر : شیخ صنعان و دختر ترسا
تاریخ خلق : ۱۱۹۰ قمری (قرن ۱۲)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان