جلد لاکی

نظر شما:

دو لت جلد با طرح لچک ترنج و حاشیه گل و بوته. فاقد تاریخ و امضاء
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۱۲۲
موضوع اثر : گل و بوته
اهداکننده : بانو عزتملک ملک
برچسب‌ها : جلد لاکی