قاب آینه ی لاکی زندیه

نظر شما:

قاب آینه ی لاکی، با نقش بزمی بر روی آن و تصاویر دیگری از مجالس بزم در جوانب دیگر. این اثر فاقد رقم و تاریخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۱۲۵
موضوع اثر : مجلس بزم
رنگ : قرمز
اهداکننده : بانو عزتملک ملک
برچسب‌ها : زندیه
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان