تقدیرنامه فلزی پهلوی

نظر شما:

کتیبه مسی به رنگ آبی لاجوردی دارای دو حاشیه پهن وباریک از جنس مس است. متن کامل اثر: بر این رواق زبر جد نوشته اند که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند/ فرهنگ خراسان معارف پروری جناب آقای حاجی حسین آقا ملک را تجلیل می کند و از ایشان که یک میلیون و نهصدو بیست و دو هزار متر مربع از زمینهای وکیل آباد را کریمانه به فرهنگیان مشهد اهدا فرموده اند سپاسگزار است. اسفندماه یک هزار و سیصد وسی وهشت مدیر کل فرهنگ خراسان بهمن حبیبی .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۷.۰۰۱۰۷
تاریخ خلق : اسفند ۱۳۳۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : آبی لاجوردی
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۳۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان