تندیس

نظر شما:

تندیس تزیینی از جنس عاج به شکل پیکره یک زن.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۵.۰۰۰۰۶
موضوع اثر : پیکره
برچسب‌ها :