کوزه قلیان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مخزن آب قلیان به رنگ قرمز ساده دارای دو کادر بیضی شکل در دو طرف، یکی با تصویر ناصر الدین شاه و دیگری رجال قاجار که لباس رسمی بر تن دارد. گلویی کوزه سه شیار دارد.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۱۱.۰۰۰۱۳
موضوع اثر : تصویر ناصر الدین شاه
تاریخ خلق : قمری
رنگ : قرمز ساده
ابعاد : ارتفاع (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه(عدم نمایش)
اهداکننده : خانم شهنیا( بحری)
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه آثار اهدایی بانو شهنیا( بحری)
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان