نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه مسعود میرزا ظل السلطان به غلامحسین خان سرتیپ پیرامون احوالپرسی و حرکت وی به سمت تهران و پیوستن به صارم الدوله سردار اعظم به تاریخ ۱۳۱۳ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۱ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۴۹۶
موضوع اثر : نامه مسعود میرزا ظل السلطان به غلامحسین خان سرتیپ
تاریخ خلق : شوال ۱۳۱۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
فروشنده : کوروش اصغری
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان