عقدنامه بین کربلائی ابوالقاسم و پری ناز خانم به تاریخ ۱۳۳۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه بین کربلائی ابوالقاسم و پری ناز خانم به تاریخ ۱۳۳۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۵۰۵
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : ۹ رجب ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : کوروش اصغری
برچسب‌ها : قاجاریه, عقدنامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان