رسید قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک عدد قبض پستی به امضای علی اصغر دارای کاغذ کرم رنگ و تمبر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۵۸۰
موضوع اثر : یک عدد قبض پستی به امضای علی اصغر
رنگ : کرم
فروشنده : کوروش اصغری
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان