نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ای از هادی[ناخوانا] به حاجی سید حسین طباطبائی پیرامون قیمت روغن و ارسال تنخواه به تاریخ ۱۳۴۰ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و یک مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۷۴۶
موضوع اثر : نامه ای از هادی[ناخوانا] به حاجی سید حسین طباطبائی
تاریخ خلق : ۲۶ رمضان ۱۳۴۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان