گواهی پهلوی

نظر شما:

گواهی عده ای پیرامون فروش کنجد توسط نادر محمودی به سید محمد اسماعیل طباطبائی به تاریخ ۱۳۲۹ش و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۹۸۱
موضوع اثر : گواهی عده ای پیرامون فروش کنجد توسط نادر محمودی
تاریخ خلق : ۲۵ آبان ۱۳۲۹ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها : گواهی
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان