نامه پهلوی

نظر شما:

رونوشت نامه رییس اداره استخدام به اداره مالیه کرمانشاهان در خصوص تقاضای ارسال مدارک جهت تکمیل تعرفه عبدالعزیز جهانسوز به تاریخ ۱۳۰۷ش دارای کاغذ کرم رنگ و تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۴۰۵
موضوع اثر : نامه رییس اداره استخدام به اداره مالیه کرمانشاهان
تاریخ خلق : ۱۳۰۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان