الف لیلة و لیلة (هزار و یک شب) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

این نسخه مجموعه ای از داستانهای افسانه ای قدیمی هندی،ایرانی، وعربی است که به زبانهای متعددی منتشر شده است،شروع داستان از پادشاهی است ساسانی با عنوان شهریار و روایتگر آن شهرزاد (دختر وزیز)است،اکثر ماجراهای آن در بغداد و ایران می گذرد و داستانهای آن از ریشه ایرانی دانسته اند که تحت تاثیر آثار هندی و عربی بوده است.این کتاب پیش از دوره هخامنشی در هند به وجود آمده و قبل از حمله اسکندر به (پهلوی)ترجمه شده و در قرن سوم هجری زمانی که بغداد مرکز علم و ادب بود از پهلوی به زبان عربی برگردانده شده است .اصل پهلوی کتاب ظاهرا زمانی که به عربی ترجمه شده از میان رفته است ،نام ایرانی آن هزار افسان است ،در سال ‎۱۲۵۹هجری قمری در زمان محمدشاه به دست عبداللطیف طسوجی تبریزی به فارسی ترجمه شده است .این کتاب دارای ارزش تاریخی است و داستانهای این کتاب دارای محتوای بسیار بوده از جمله :طنز،تعالیم اخلاقی،آداب و سنن ملل مختلف،مشکلات اجتماعی،مسافرت و سیاحت و... نام و عنوان فارسی این کتاب مشهور و معروف هزار و یکشب است که بارها داستانهای آن توسط نویسندگان بسیاری برشته تحریر درآمده و توسط ناشران مختلف انتشار یافته است. این نسخه به دستور بهمن میرزا فرزند عباس میرزا نوشته شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۰.۰۰۶۹۵
موضوع اثر : داستان های کوتاه عربی
تاریخ خلق : ۱۲۷۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
برچسب‌ها : چاپ سنگی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان