رسید قبض پول دریافتی از حسین آقا ملک اردیبهشت ۱۳۰۹ پهلوی

نظر شما:

یک طغرا رسید قبض پول که حسین آقا ملک به شخصی لطف کردند
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۷۷
موضوع اثر : رسید پول
تاریخ خلق : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۰۹ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۳۱ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان