سواد محاکمه تظلم معین السادات از ملک التجار ربیع الاول ۱۳۳۶ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد محاکمه تظلم معین السادات از محمدکاظم ملک التجار و حسین آقا ملک درباره اثبات خط و امضای مصالحه نامه مربوط به طرفین با شهادت حَکَم ها در ربیع الاول ۱۳۳۶
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۹۱
پدید آورندگان : وزارت عدلیه (پدید آور)
موضوع اثر : قضائی
تاریخ خلق : ۲۶ ربیع‌الاول ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان