نامه پی گیری اجاره املاک خراسان احتمالا به ملک التجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه احتمالا به ملک التجار برای موضوع اجاره املاک خراسان به جهت تعیین مالیات به اصرار وزیر جدید معتمدالسلطان ، قطع تخفیف و مرسوم مالیات و کتابچه مالیات
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۲۵
موضوع اثر : مالیات
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان