نامه محمدباقر صراف به حسین ملک درباره موضوعات مختلف ۱۳۲۴ ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدباقر صراف به حسین ملک درباره ارسال قرص تنباکو، قبض و حواله، .... ۱۳۲۴ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۷۰۲
پدید آورندگان : محمدباقر صراف (نویسنده)
موضوع اثر : مختلف
تاریخ خلق : از ۲۳ صفر ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴) تا ۲۴ شعبان ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی/ سبز
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان